بیستمین همایش صنایع دریایی، 21 آذرماه در تهران، مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

کمیته علمی و هیأت داوران بیستمین همایش صنایع دریایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۷ | 

 

دکتر حسن قاسمی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبیر کمیته علمی بیستمین همایش بین المللی صنایع دریاییاعضای کمیته علمی بیستمین همایش بین المللی صنایع دریایی: 
 

دکترمحمدرضا بهاری
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و مشاور مدیریت شرکت نفت و گاز پارس
دکترغلامرضا منوچهری
معاون محترم توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران و مشاور محترم وزیر نفت
دکتر خسرو برگی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
دکتر سعید مظاهری
عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

 
دکتر اکبر شعبانی کیا
مدیرکل دفتر توسعه فناوری و حمایت‌های فنی و مشاوره سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا)
دکتر محمدعلی حسن زاده محمدی
مدیرکل مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی

 
دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 
دکتر علی اصغر گلشنی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر حمید رضا کاتوزیان
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سید باقر مرتضوی
مدیر کل محترم ایمنی، بهداشت و محیط زیست وزارت نفت
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد دقیق
 شرکت نفت و گاز پارس
دکتر محمد کسائیان
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ) واحد علوم و تحقیقات(
شرکت رزموند
دکتر پرویز باورصاد
عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
دکتر علی اکبر صفایی
مشاور سازمان بنادر و دریانوردی
دکتر محمدرضا خدمتی
عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر
دکترمهدی  شفیعی فر
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی اکبر آقاکوچک
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمود صفارزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیار جوادی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر مسعود صدری نسب
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد سعید سیف
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمدرضا تابش پور
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مصطفی زین الدینی
عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دکتر امیرحسین جاوید
رئیس و عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون دریایی واحد علوم و تحقیقات
دکتر رضا جواهردشتی
Director, Parscorrosion Consultants, Australia
 
دکتر خدایار جوادی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر بهروز عسگریان
عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر پیمان بدیعی
 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر علی فاخر
عضو
هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر ولی عربی
قائم مقام شرکت دلتا افشور
مهندس محمد بنایی
مدیر عامل شرکت دلتا افشور
مهندس نصرت اللّه سیفی


اسامی هیأت داوران بیستمین همایش صنایع دریایی
 

دکتر غلامرضا منوچهری معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران و مشاور محترم وزیر نفت
دکترمحمدرضا بهاری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور مدیریت شرکت POGC
دکتر سعید مظاهری عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر محمدرضا خدمتی عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر
دکتر حسن قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر          
دکتر محمد دقیق شرکت نفت و گاز پارس
دکترمهدی  شفیعی فر عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی اکبر آقاکوچک عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد سعید سیف عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمدرضا تابش­پور عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مصطفی زین الدینی عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دکتر بهروز عسگریان عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر علی فاخر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر پیمان بدیعی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر پرویز باورصاد عضو هیئت علمی عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
دکتر پدارم عدالت عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت، محمودآباد
دکتر خسرو برگی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر مجید الیاسی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
دکتر حسن آیین عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دکتر سجاد حاجی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دکتر مهدی عجمی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر همایون یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر علی اصغر گلشنی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر حمید احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
دکتر اکبر رشیدی ابراهیم حصاری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نبرد حبیبی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
دکتر اردشیر فرهادی عضو هیئت علمی علوم دریایی اام خمینی (ره)
دکتر نرگس امراللهی بیوکی عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
دکتر احسان یاری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر فواد بوعذار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
دکتر همیرا آگاه عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر همایون یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر مهرناز فرزین گهر عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
دکتر حمید رضائی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر مهدی محمد مهدی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
دکتر مریم راهبانی عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
دکتر مهدی اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار
دکتر محمد حسن رامشت عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر محمدحسین دیبائی بناب عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
دکتر مرتضی یوسف زادی عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
دکتر مسلم اکبری وکیل آباد عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مژگان امتیاز جو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر محمدرضا شکاری عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی استهبان
دکتر محمود سینایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار
دکتر رضا دزواره رسنانی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
دکتر رضا حسن زاده قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر عبدالرحیم طاهری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
دکتر امید رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
دکتر صابر وطن دوست عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
دکتر علیرضا صفاهیه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر محمد علی سالاری علی آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر علی سررشته داری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر محمد شاهقلی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر احمد شانه ساززاده عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر علی مهدی‌نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر رضا شمسی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر صادق صادق زاده عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر کیوان صادقی عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی فنی مهندسی بوئین زهرا
دکتر حسن نصراله زاده ساروی عضو هیئت علمی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
دکتر مهدی خدایی عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دکتر مهری سید هشترودی عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر امیرحسین نیک سرشت عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر مهدی وحدتی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر کریم اکبری وکیل آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر علیرضا عالی پور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر احمد مباشر امینی عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
دکتر مهران یاسمی عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
دکتر روح اله امیرآبادی عضو هیئت علمی دانشگاه قم
دکتر سعید کاظمی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر عباس زارع نژاد اشکذری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر سیده نرجس حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
دکتر مریم صفی مدیر HSE شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
دکتر ابوطالب مطلبی ورکانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
دکتر احسان تقی پور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
آقای سعید جعفری شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
دکتر افشین محسنی آراسته عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکتر محمد رضا هدایتی عضو هیئت علمی دانشکده پست و مخابرات
دکتر سید علی آزرم سا عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سجاد حاجی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
دکتر جلال محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر
دکتر محمد بهروزی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بوشهر
دکتر علیرضا ستوده عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر امین قنادی اصل عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر سعید جامعی عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
دکتر رحیم عبدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکتر سید جعفر سجادی پارسا عضو هبئت علمی دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار
دکتر احسان بهمیاری عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
دکتر علی علی محمدپور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
آقای شروین عمرانی شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
دکتر محمد جواد دهقانی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز


 دفعات مشاهده: 2892 بار   |   دفعات چاپ: 366 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر